Posts Tagged ‘vurdering’

Developed and developing countries
Image via Wikipedia

Kom over denne filmen da jeg søkte etter tidspunkt for sommerens skoleavslutninger. Det er en filmet sirkelsamtale fra en samfunnsfagtime med tema levestandard. Et godt eksempel på utvikling av nye vurderingsmetoder i skolen og deling av idéer ikke minst. Artig for en bibliotekar at lærerne kommenter kildearbeidet underveis.

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Read Full Post »