Posts Tagged ‘undervisningsopplegg’

For flere måneder siden kom jeg via Del&Bruk-nettverket over et opplegg om kildekritikk presentert som en mordsak som hørtes veldig spennende ut. Med sommerstengt skole er det blitt tid til å undersøke saken nærmere:

Det er studentene Monica Solvig og Chris André Lund som i forbindelse med studiet «IKT i læring» ved Høgskolen Stord/Haugesund, har laget undervisningsopplegget Mord 2.0 beregnet for ungdomstrinnet og VG1. Opplegget er publisert på Del&Bruk under gruppa «Kildekritikk på nettet».

Kjemikeren Sal P. Syre (39 år) blir funnet drept på laboratoriet og det er seks mistenkte i saken som skal sjekkes ut. Underveis må elevene løse oppgaver for å få tilgang til flere tips i saken. Elevene kan jobbe sammen to og to og de blir oppfordret til å bruke stor eller liten sjekkliste fra Skolenettet for vurdering av kilder.

Selv om opplegget først og fremst er beregnet for ungdomsskolen, kunne det vært artig å prøve det ut på VG1. Beregnet tid er 60 minutter + eventuelt oppgaver i etterkant. Her er en oversikt over opplegget.

Reklamer

Read Full Post »