Posts Tagged ‘problemstilling’

Sunrise in Paradise
Image by shashchatter via Flickr

Ja, ja – det heter vel ikke skriveprosess for ingenting, tenker jeg. Her er dagens problemformulering:

Hva er årsakene til at en del forskning tyder på at skolens bibliotekressuser har liten effekt på elevenes læring ?

Hypotese: det er en konflikt mellom skolens fagkultur og bibliotekfagets tverrfaglighet ?

Arbeidsspøsmål:

Hvordan har situasjonen for videregående opplæring utviklet seg de siste åra ?
Hvordan er situasjonen for bibliotekene i videregående opplæring ?
Hvilke vilkår gjelder for bibliotekaren i vgs som stillasbygger i elevenes læringsarbeid – med utg.punkt i veiledningsromben
– analyse av bibl. som veileder
– innholdet av veil.
– rammefaktorene
Læreplaner og eksamen er styrende for undervisningen. Hvordan påvirkes mulighetene for samarbeid av dette ?

Bakgrunnen for problemstillingen er følgende opplevde scenario: det er to dager igjen til en masse elever skal opp til muntlig eksamen med to dagers forberedelsestid og det er ikke en levende sjel i biblioteket (bortsett fra bibliotekaren da som sitter som et levende spørsmåltegn). Hva har skjedd ? Er det noe hun har misforstått totalt ? Etter en liten stund kommer det EN lærer ruslende med EN elev … Denne opplevelsen ligger nå noen år tilbake – og situasjonen har heldigvis gradvis endret seg fra år til år, men fortsatt tar jeg meg i å lure på: hvorfor er det som er så opplagt for bibliotekarer, ikke like opplagt for lærerne ?? Hva det er som er så opplagt, lurer du kanskje på ? Jo, det er at når noen kommer opp til eksamen og har sjansen til å forberede seg på det, så vil enhver bibliotekar med respekt for seg selv yte sitt ytterste for at den eleven får sjansen til det. Og dette gjelder særlig de elevene som ikke har mulighet av ulike grunner til å gå hjem til sin mor eller til sin far, eller til hvem det nå er elever går hjem til, for å få hjelp. Kan det være så himla vanskelig å skjønne, da ???

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Read Full Post »