Posts Tagged ‘norsk’

Musikkpedagog og slagverker Lage Thune Myrberget og rektor Sven Olaf Brekke forteller om et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og ungdomsskole i forbindelse med litteratursymposiet «Bråk i Odda». Prosjektet er beskrevet i en blogg skrevet av Jørund Høie Skaug fra Senter for IKT i utdanningen

Rammene rundt: stedet Odda med fraflyttingsproblematikk og menneskene + Harald Rosenløw Eeg

Valg: itl eller Facebook / DVD eller Youtube / papir eller nett / korrektur eller friskriving

Hva er bråk ?
lyd og indre støy / bråk som utgangspunkt for forandring / tekst til bilde (skrive mennesker og historier inn i fotografier fra Odda

Norskfaglig: elever skriver tekster til fotografiene på Facebook etterå ha sett en video med Harald R.E. som leser opp 4 tekster han har skrevet

Engelskfaglig: gjennomgår sanger med elevene i forhold til tema / motiv / kontekst og perspektiv. Eks. Hun er forelska i lærer’n

Musikkfaget: tar utgangspunkt i 2 sanger: «Should I stay or should I go» med Slash og «Get up, stand up» med Bob Marley. Bruker RockBand som verktøy som gjør det mulig for folk å spille sammen selv om de har forskjellig utgangspunkt og XBox.

Det ble produsert 500 originale tekster i løpet av prosjektet med utgangspunkt i bråk som tema.

Rektor Sven Olaf Brekke:
Vi er digitale pionerer. Bare tenk på hvordan foredragsholdere fortsatt ikke kan stole på at internett fungerer…

IKTplan for Drammen kommune blir nå brukt av andre kommuner (Oslo, Odda) = delingskultur !

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å involvere skolen i litteratursymposiet
Det må skapes en forventning som gir lyst og mot til å tre ut av komfortsonen og over i risikosonen. Og det må være lov å tryne !

Bruker elevenes digitale kompetanse. Hvis vi skal vente på at lærerne behersker teknologien, kommer vi aldri i gang.

Bruk av Facebook kom i gang fordi initiert av Harald Rosenløw Eeg og Lage Myrberget. Rektor ville ha møtt mye motstand fra lærerne hvis forslaget hadde kommet fra ham, men fremhever FB som sosialt verktøy.

Oppgave på FB: lyder du liker og lyder du ikke liker / skriv tekst til bilde

Nytt prosjekt: Itec – matematikk og naturfag. Knytter GPS på telefonen med elektroniske kart

Fremhever Twitter som sitt viktigste kompetansenettverk. Anbefaler å følge Frode Grytten! Intervjuer ham på direkten via telefonen om å skrive i sosiale medier. Legger vekt på innholdssiden og ikke tekniske detaljer. Ikke viktig hvilket format man velger. Utfordring å skrive kort for Twitter.

Reklamer

Read Full Post »

Utdanningsdirektoratet har nå offentliggjort sin Vurderingsveiledning 2012 for skriftlig eksamen i norsk. Ved siden av læreplanene og eksamensformer, er dette det sterkeste styringsmiddelet direktoratet har. Det er derfor hyggelig å registrere at årets veileder, i motsetning til foregående år, ber sensorene om å vektlegge elevenes kildebruk:

Kildebruken skal være ryddig og etterrettelig. Eleven skal kunne vise til kilden, enten som
referanse i løpende tekst eller som fotnoter. Videre skal eleven kunne lage en
litteraturliste med oversikt over de kildene som er brukt i teksten. Til eksamen i
videregående skole er det viktigere for vurderingen at kildebruken er ryddig og oversiktlig,
enn at de formelle kravene blir fulgt nøyaktig.

Veldig bra at de ikke vektlegger nøyaktighet her. Det er stor forskjell på å vite om kravene og følge dem til punkt til prikke. Her mener jeg det ligger en  klar utfordring fos oss bibliotekarer også i å legge mest vekt på at man viser til kilder og ikke så mye vekt på hvordan. Det skal ikke være universitetsnivå. Hvis jeg kunne ønsket meg noe annerledes i dette avsnittet, ville jeg ha byttet ut ordet «litteraturliste» med «kildeliste» fordi jeg synes det dekker bedre det digitale.

Og det bringer meg over til neste avsnitt, hvor jeg inderlig håper jeg har tolket feil:

Eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur.
Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi nøyaktig
nettadresse og nedlastingsdato. Dersom sensor mistenker at en besvarelse inneholder
kopiert materiale uten kildehenvisning, kan besvarelsen sendes til plagiatkontroll.

Slik jeg leser denne teksten, er det bare trykte kilder som tilsier at forfatter og tittel skal oppgis. Hvis det er det de mener, lurer jeg på hvor de har dette fra ? Jeg ser at det er en linje veldig mange etterhvert har lagt seg på og tanken er antakelig at det er nok med url-adressen siden man kan klikke seg videre. I hvert fall hvis man leser et elektronisk dokument. Men her mener jeg direktoratet har gjort elevene en bjørnetjeneste. Tenk hvilken refleksjon det kunne skape hos elevene hvis de ble oppfordret til å lete etter forfatter og ansvarlig utgiver av nettsidene de bruker i tekstene sine. Det er nesten så man blir fristet til å sende en liten henvendelse til det ærverdige direktorat…

Read Full Post »