Posts Tagged ‘NKUL’

I love workshops

Straightened and cropped version of :Image:Tro...

Å være på konferanse er som å være i en egen liten verden. Av og til er det de du får snakket med i pausen, det du har hatt mest utbytte av. Derfor vil gjerne slå et slag for pausene.  Tilbake på jobb er det bare å begynne å slette e-post (ehh… her skulle det kanskje stå lese..) fra dagen før og kaste seg over bunkene. Men workshops derimot ! Vidunderlig ! Særlig der det er tid til å fikle og holde på og så rekke opp en hånd når det går helt i stå. På NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) i Trondheim i 200-et eller annet var det worksshops. Der lærte Jan-Arve Overland oss hvordan vi kunne bruke Netvibes til å følge med på blogger eller nyheter fra ulike organisajoner eller personer vi ønsker å følge med på. Genialt !

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Read Full Post »