Posts Tagged ‘lesebrett Kindle e-bøker’

Nuevo Kindle de Amazon

Drammensbibliotekene følger opp utviklingen av e-bøkene og konsekvensene for bibliotekene:
http://ebok.dbib.no/

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Read Full Post »