Posts Tagged ‘koordinator’

Koordinering

Holder på med å skrive en søknad til lederutvalgene i vgs i Akershus om opprettelse av en koordinatorstilling i 50% for bibliotekene i fylket á la Nordland. Stillingen er ment å være en støttefunksjon for Fagforum for bibliotekarene. De siste årene har vi opplevd at det er blitt vanskeligere å rekruttere folk til være med i styret i Fagforum fordi arbeidet har blitt mer omfattende. Det positive med dette er jo at det speiler en situasjon hvor skolebibliotekene spiller en stadig større rolle i skolehverdagen:

  • som læringsarena
  • med veiledning i informasjonssøk og kildekritikk
  • med organisering av digitale læringsressurser
  • som litteraturformidlere
  • noen har ansvar for skolens hjemmeside
  • de fleste har ansvar for utlånsordningen ved skolen

Med andre ord: aldri en kjedelig dag på jobben. Vi håper på positivt svar !

Reklamer

Read Full Post »