Posts Tagged ‘kildebruk’

På tide med litt blogging igjen. Saken som trigger bloggelysten denne gang er artikkelen «Om kildebehandling, læreplanmål og eksamensveiledning». Saken er publisert på nettsiden til NBF Skole og ført i pennen av min avdelingsleder Åsne Hestnes som nettopp har gått av som leder for foreningen etter 6 år. Her skriver hun om hvordan læreplanmål og eksamensveiledninger ikke henger på greip i forhold til den informasjonen vi finner på internett:

I eksamensveiledningen er det presisert at dersom man bruker en digital kilde “skal han/hun oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato”. Dette er et hovedankepunkt: Hvorfor skal man utelukke forfatter, tittel, utgiver og dato når kilden er utskrift eller sitat fra en nettside? Veiledningen legger vekt på at kildebruken skal være ryddig og etterrettelig – hvor etterrettelig er det å ikke oppgi forfatter?

Det som nesten blir litt komisk, er at på eksamen har elevene overhodet ikke tilgang til internett. Det de har er kopier av nettsider. Hvordan skal de da forholde seg til en nedlastingsdato ? Det gir rett og slett ikke mening. Bedre blir det ikke av at papirkopiene ofte mangler logo eller annen lay-out fra nettsiden som kan hjelpe til med å identifisere avsender. Ofte er nettadressen – i mikrobokstavstørrelse – det eneste stedet de kan orientere seg etter hvor informasjonen er publisert. Da gjelder det å vite at http://www.ssb.no står for Statistisk sentralbyrå. Eller at http://www.nho.no betyr Næringslivets Hovedorganisasjon. På denne måten er det de elevene med best forutsetninger fra før som har størst mulighet til å nyttiggjøre seg vedleggene de får til eksamen. Og det var vel ikke meningen ? For når sensor sitter og skal rette, for eksempel Samfunnsøkonomi 2 , da vurderes du etter kildebruken:

6 . Bruk av kilder
Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kilder i besvarelsen, må disse oppgis på en
etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på, men det er viktig at kildene
oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur.
Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi nøyaktig
nettadresse og nedlastingsdato.

For at sensor skal kunne finne fram til kildene, bør eleven oppgi kilder underveis i
besvarelsen.

Det er en stund siden internett ble en allment tilgjengelig ressurs her i landet. På tide å ta det innover seg i skoleverket også, kanskje ?

Reklamer

Read Full Post »