Posts Tagged ‘kildearbeid UiB’

Universitetet i Bergen fortsetter å legge ressurser i å lage kreative filmer som de legger ut på YouTube. Denne gang handler det om skriving og kildearbeid:

Gjett om denne blir den nye introen til kildeundervisningen framover ?

Men tror det samtidig er viktig å ha i bakhodet at plagiering eller avskrift ikke bare handler om latskap, men også kan være et uttrykk for manglende forståelse.

Reblog this post [with Zemanta]
Reklamer

Read Full Post »