Posts Tagged ‘engelsk’

Musikkpedagog og slagverker Lage Thune Myrberget og rektor Sven Olaf Brekke forteller om et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og ungdomsskole i forbindelse med litteratursymposiet «Bråk i Odda». Prosjektet er beskrevet i en blogg skrevet av Jørund Høie Skaug fra Senter for IKT i utdanningen

Rammene rundt: stedet Odda med fraflyttingsproblematikk og menneskene + Harald Rosenløw Eeg

Valg: itl eller Facebook / DVD eller Youtube / papir eller nett / korrektur eller friskriving

Hva er bråk ?
lyd og indre støy / bråk som utgangspunkt for forandring / tekst til bilde (skrive mennesker og historier inn i fotografier fra Odda

Norskfaglig: elever skriver tekster til fotografiene på Facebook etterå ha sett en video med Harald R.E. som leser opp 4 tekster han har skrevet

Engelskfaglig: gjennomgår sanger med elevene i forhold til tema / motiv / kontekst og perspektiv. Eks. Hun er forelska i lærer’n

Musikkfaget: tar utgangspunkt i 2 sanger: «Should I stay or should I go» med Slash og «Get up, stand up» med Bob Marley. Bruker RockBand som verktøy som gjør det mulig for folk å spille sammen selv om de har forskjellig utgangspunkt og XBox.

Det ble produsert 500 originale tekster i løpet av prosjektet med utgangspunkt i bråk som tema.

Rektor Sven Olaf Brekke:
Vi er digitale pionerer. Bare tenk på hvordan foredragsholdere fortsatt ikke kan stole på at internett fungerer…

IKTplan for Drammen kommune blir nå brukt av andre kommuner (Oslo, Odda) = delingskultur !

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å involvere skolen i litteratursymposiet
Det må skapes en forventning som gir lyst og mot til å tre ut av komfortsonen og over i risikosonen. Og det må være lov å tryne !

Bruker elevenes digitale kompetanse. Hvis vi skal vente på at lærerne behersker teknologien, kommer vi aldri i gang.

Bruk av Facebook kom i gang fordi initiert av Harald Rosenløw Eeg og Lage Myrberget. Rektor ville ha møtt mye motstand fra lærerne hvis forslaget hadde kommet fra ham, men fremhever FB som sosialt verktøy.

Oppgave på FB: lyder du liker og lyder du ikke liker / skriv tekst til bilde

Nytt prosjekt: Itec – matematikk og naturfag. Knytter GPS på telefonen med elektroniske kart

Fremhever Twitter som sitt viktigste kompetansenettverk. Anbefaler å følge Frode Grytten! Intervjuer ham på direkten via telefonen om å skrive i sosiale medier. Legger vekt på innholdssiden og ikke tekniske detaljer. Ikke viktig hvilket format man velger. Utfordring å skrive kort for Twitter.

Reklamer

Read Full Post »

Britannicademonstrasjon

Encyclopædia Britannica

Da Store Norske leksikons nettutgave ble gjort gratis tilgjengelig i januar -09, foreslo Fagforum for bibliotekarer i Akershus overfor utdanningskontoret i fylket om man kunne tilby skolene abonnement på et engelskspråklig leksikon. Valget stod mellom Worldbook og Britannica. Britannica gikk av med seieren – mye pga muligheten for differensiering på 3 ulike nivåer. Tirsdag 3.  november inviterte Sandvika vgs til en liten demonstrasjon for bibliotekarer og lærere.

SØKING: Britannica online er delt inn i 3 nivåer og alle skal være spesielt tilpasset skolebruk: primary, student og encyclopedia. Du kan enten søke i alle samtidig eller velge et av nivåene. Anbefalt søkemetode: Subject browse under Explore Britannica. En engelsklærer jeg snakket med fra Bleiker hadde brukt Britannica i hele høst og var spesielt fornøyd med primary-delen som hun mente var til god hjelp for elever på begynnerstadiet.

Ved å dobbeltklikke ordene kommer du til ordboka med lydfil av uttalen. Fra høyremargen kan du klikke deg videre til anbefalte nettsider og tidsskrifter (via Ebsco-basen). Du har også tilgang til ett-bindsleksikonet Britannica concise.

Hvis du på forhånd har åpnet et tekstdokument, kan du merke teksten fra en artikkel eller klikke på et bilde og dra det ned i dokumnetet ditt hvis du holder inne museknappen; såkalt drag&drop. Hver artikkel har også sin egen url nederst på siden som kan dragges og droppes.

MULTIMEDIA: Fra høyremargen under Multimedia har du tilgang til 200 timer m/pedagogiske filmer som kan lastes ned eller lenkes til (fra korte snutter, til 30 min og mer). Filmene er ofte produsert lokalt; Munch-museet står f.eks. bak filmen om Edvard Munch.

LEARNING MATERIAL: 800 ulike læreressurser som kan lenkes direkte fra sidens URL. Vi ble vist et eksempel fra Secondary nivå av engelsk med en analyse av Oliver Twist. Øverst i høyremargen finner du forslag til «Activities» som «quiz» og «games».

LANDINFORMASJON: via Reference Desk – Compare Countries – Statistical Data – World data – kommer du til en database med statistisk informasjon om mer enn 200 land som visstnok blir oppdatert hvert år.


WORKSPACE:
er passordbelagte områder hvor læreren kan lage et område for klassen eller gå inn på elevenes områder.

Britannica har en imponerende historie bak seg med første trykte utgave fra 1768. Denne skoleversjonen består av ca. 20% av hele basen. Med 4000 bidragsytere fra 140 land og 150 medarbeidere i Chicago som oppdaterer daglig, skulle det vel egentlig bare mangle om de ikke hadde fått med seg at Karzais motkandinat i Afghanistan hadde trukket seg dagen før vår lille demonstrasjon.

Tilgangen via ITL skulle egentlig vært på plass til skolestart, men ITL er en stor organisasjon og ny dato er nå januar 2010. I mellomtiden kan ITL-administratoren på hver skole installere det via Diglib eller du må bruke passord. Det er blitt sagt at en fellesløsning skal være på plass i januar 2010. Fylket har fått forlenget avtalen med 6 måneder pga forsinkelsene.

Nå blir det spennende å se om det blir tatt i bruk !
Britannica online kommer forresten også i fransk og spansk språkdrakt – hvis man betaler for den, da …

Read Full Post »