Posts Tagged ‘digitale tekster’

Liz Prøitz er seniorforsker ved Norsk barnebokinstitutt

1. State of the art

Digitale tekster spenner fra bøker som overføres til digitalt format direkte, via tekster med animasjoner til tekster som skapes for digitale formater ofte i form av spill

«Digital først produksjon» ligner mye mer på en filmproduksjon

Johan Hallesby: forlagene klarer først å skape nye verdier når de klarer å forlate tanken på å bare overføre tekst fra et format til et annet

Men ikke noe poeng å tilføre mest mulig spillelement. Kan komme i veien for historiefortellingen.

2. Liveness

Siterer Hedda Høgåse Hallesby (2013): erfaringer av tilstedeværelse kan oppleves uavhengig av rommelig eller tidsmessig samtidighet

3. Materialitet

Endres fortellingene når formatene endrer seg ?

Wattpad er et engelskspråklig og sosialt nettsted hvor man kan publisere tekster og få kommentarer. Mange brukere. Finnes også norske tekster.

Ikke noe nytt med endrede formater. I det siste har det vært flere eksempler på at historier går fra det digitale, f.eks blogger, til trykte bøker: Linnea Myhre og @kongendin

Oppsummering: litteratur for barn og ungdom er i endring, men «historiefortelling har vært ganske statisk de siste tusen år» (sitat Harald Fougner, Gyldendal digital)

Reklamer

Read Full Post »