Posts Tagged ‘digital dømmekraft’

BIBLIOTEKAR SIV MARIT ERSDAL og NATURFAGSLÆRER MARI STEINSVÅG, Drammen vgs:
Den kritiske og kreative produsent – et naturfagopplegg

Tidsbruk: 5 økter pr klasse. Leder naturfagslærerne legges opp plan for når klassene skal ha prosjektet (oktober-januar). Fordel å kjenne elevene før prosjektet. Fordel med små grupper (3-4 elever).
Jo bedre utformet problemstilling, jo mer utbytte får elevene av prosjektet. Veiledning underveis. Viktig å være tydelig.
Når wikiene er publisert (lukket, bare for klassene), blir de kommentert av faglærer og bibliotekar, før de får kommentarer fra de andre gruppene. NB! Viktig at elevene bruker eget navn, ikke nickname. Lærer/bibliotekarer tilstede for å veilede under kommenteringen. Skrivefeil skal ikke kommenteres

Gruppearbeid: utfordring i vurderingsarbeidet. Gruppene bør settes sammen av faglærer, gjerne med nivåinndeling.

Kildene samles på Diigo siden den er brukt på DelogBruk med kommentarer fra lærerne

Kildekritikk etter Tone-prinsippet fra NTNU (troverdig, objektiv, nøyaktig, egnet)

Skjema utarbeidet av Leig Harboe som inneholder kildeliste, sammendrag og begrunnelse for valg av kilde (etter TONE-prinsippet). Ikke noe mål at de bare finner troverdige kilder, men må kunne reflektere rundt dem.

Lovlige bilder: en del av den digitale dømmekraften. Ofte ender elevene opp med å ta bildene selv.

I vurderingen teller: form og faglig innhold / drøfting for og imot / kildekritikk (kommenteres av bibliotekarene)

Konkrete tilbakemeldinger gir størst læringsutbytte

Egenvurdering:

hva hadde du ansvar for på gruppa ?
fornøyd med egen innsats?
hvordan ser du på kildekrititikk etter oppgaven?
var tilbakemeldingene du fikk nyttige?
hvordan var det å kommentere andres wiki?
hvilken karakter vil du sette på wikien?

Mye læring ut fra å se andres wikier

Oppsummeringsmøte med lærerne og bibliotekarene hver vår. Vurderer å bruke Googlesites

Neste innslag er MEDIELÆRER JAN ARVE OVERLAND, Kongsberg vgs, om undervisningsopplegg hvor elever fra vgs underviser i 8. klasse om digital dømmekraft

Tar utgangspunkt i en sak om tenåring som har tatt selvmord etter nettmobbing og SMS-meldinger type «Alle guttene i klassen synes du er feit og jævlig». Også voksne opptrer tankeløst på nettet.

Referer til «Barn og digitale medier 2010»-rapporten fra Medietilsynet som forteller om relativt høye tall for barn/ungdom som har opplevd å få uønskede seksuelle henvendelser på nettet eller nettmobbing.

Viser innslag fra Schrødingers katt 20.05.10 med Elisabeth Staksrud , UiO.
Happy slapping – unge som publiserer vold mot andre
Ungdom som kler av seg og legger det ut på nett

Viser filmen «Maria» om en jente som filmer seg selv på fest og hvor filmen blir spredd via bestevenninnen. Hvem har ansvar?

Anbefaler filmen «Bully» – som ble vist for alle ungdomsskoleklassene på Kongsberg kino.

Med parallellsesjoner får man ikke med seg alt. Her er to interessante innslag jeg måtte velge bort:

Dynamo ved Gøteborg stadsbibliotek og Mindspot ved Århus bibliotek.

Reklamer

Read Full Post »