Posts Tagged ‘delogbruk’

My Personal Learning Environment PLE

Image by Francesc Esteve via Flickr

2 lærere og 2 bibliotekarer fra Dønski deltar på Sandvika vgs’ Del og Bruk-konferanse. Ikke mye revolusjonerende nytt, kanskje – men alltid kjekt med litt inspirasjon!

Øystein Johannessen (Cerpus): Teknologiske  utfordringer

NMC: The Horizon Report – for ulike tidshorisonter

Om 4-5 år:

  • Learning analytics – verktøy til å analysere elevers fremdrift
  • Personal Learning Environment

iTec-prosjektet: utv. ped. scenarier med piloter i 1000 klasser
– påstand: norske skoler lite engasjert i int. prosjekter

Utv.utfordringer for norsk skole:

teknologi: behersker vi teknologiens kompleksitet ?
krever profesjonalitet i alle ledd – skoleledere =teknolgiledere

andre land har en mer pragmatisk holdning til IKT-bransjen

pedagogikk: lærerutd formelle  krav kontra opplevd virkelighet

kunnskap: nasjonal kunnskapsagenda, underutnyttet pilotering, for lite overføring mellom nivåene

strategiaksen: trenger balanse mellom endringstrykk og ytre forventninger, nye vurderingsformer

Johannessen mener fylkeskommunene er på banen .

Sheryl N. Beach: The connected educator

Om læring som sosial aktivitet – for både elever og lærere.

Foredraget er publisert her: http://plpwiki

Hvert år produseres mer informasjon enn i de siste 5000 år.

Vi er den siste generasjonen som har et valg om å følge med på teknologien eller ikke.
«Do it for the children’s sake». Det er et moralsk spørsmå å sikre at alle barn oppnådigitale ferdigheter.

JONATHAN BERGMANN & AARON SAMS: Flipped classroom

Korte videosnutter med undervisning som elevene kan se på hjemme, frigjør tid i timene til individuell veiledning og mulighet for raskere muntlige tilbakemeldinger til hver enkelt elev.

På parallellseminaret etterpå var de innom ulike typer programvare: Jing og Screencast-o-matic
Flere kommentarer om programvaren på twitter.

Enhanced by ZemantaEWAN McINTOSH

Snakket litt om motivasjon og mye om egenaktivitet. Utfordringen i å undervise er ikke å få eleven til å løse et problem, men til å finne ut hva som er problemet. Ingen liten utfordring det der .

 

Takk til Sandvika – som forøvrig fikk med seg noen gode logoforslag på tampen – servert av selveste Piirka (med lysark på overhead).
Reklamer

Read Full Post »